مجموعه کتاب بچه های بدشانس،یک مجموعه ی سیزده جلدی است؛از شرح حال سه بچه ی بدشانس به نام ویولت،کلاوس و سانی بودلر.ویولت،کلاوس و سانی بودلر سه بچه هستند که وقتی پدرومادرشان در آتش سوزی کشته میشوند و خانه شان تبدیل به خاکستر میشود،مصیبت ها و بدشانسی هایشان شروع میشود.اولین قیم آنها که مردی به اسم "کنت الاف" است،قیمی بودلرها را میپذیرد،ولی او هدفی غیر از تصاحب ثروت باقی مانده ی بودلرها نیست،او در طی این 13 کتاب با شکل و شمایل بسیار قصد دارد ثروت بودلرها را به چنگ آورد،ولی هربار که تلاش میکند،میبازد.
شاید بهتر بود اسم بچه های بدشانس را میگذاشتند بچه های خوش شانس؛زیرا اگر شما و حتی اگر من هم در موقعیت بودلرها قرار میگرفتیم،کنت الاف به راحتی ثروت مارا به چنگ آورده و ما را میکشت. 


سوپرفانی منبع : سوپرفانی |مجموعه کتاب بچه های بدشانس
برچسب ها : بودلرها ,ثروت ,بدشانس ,کتاب ,سانی بودلر ,مجموعه کتاب